MEDPRO
Medical Data Protection s.r.o.

Můžeme to změnit!

25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení GDPR

ZEUS
Portál o GDPR
HERMES
Nástroj na plnění GDPR

O nás

Nabízíme poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a jejich profesním sdružením podporu při zajištění ochrany dat.

POLITIKA Medical Data Protection s.r.o.

Naše POLITIKA Medical Data Protection s.r.o. stanovuje záměry a zaměření naší organizace pohledem požadavků standardů ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 a Obecného nařízení GDPR.

Uložit na disk

CHRÁNÍME VAŠE DATA

Poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb pomáháme vytvořit a zajistit ochranu osobních údajů dle GDPR, nezbytnou pro splnění zákonem daných povinností. Nabízíme rovněž ochranu dalších firemních dat, která je předpokladem pro efektivní podnikání.

MÁME MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI

Naše společnost je mladá, ale tým našich odborných konzultantů pracuje ve zdravotních nebo sociálních službách již dlouhá léta. Jejich zkušenosti jsou zárukou zasvěceného a profesionálního přístupu při zavádění procesů zajišťujících ochranu osobních údajů a dat u poskytovatelů v jednotlivých zdravotnických nebo sociálních oborech.

ZNÁME VAŠE POTŘEBY

Spolupracujeme s profesními sdruženími poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb, abychom ještě lépe analyzovali data a vnitřní procesy v jednotlivých zdravotnických nebo sociálních zařízeních a poskytovaných službách a současně nabídli na míru připravená řešení ochrany osobních údajů a dalších firemních dat.

PŘIPRAVUJEME SE NA MONITORING KODEXŮ CHOVÁNÍ

V současné době zpracováváme dokumentaci pro akreditaci Monitorování schválených Kodexů chování dle článku 41 GDPR, který bude akreditovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

NESTRANNOST A OBJEKTIVITA

Poradenství a monitorování Kodexů chování jsou zcela oddělené činnosti, které zajišťují jak nestrannost pracovníků, tak i jejich objektivitu. Jste v dobrých rukou.

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob a jejich právech

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Uložit na disk

GDPR

General Data Protection Regulation - nové nařízení platné v EU a dalších zemích.

Platnost nového nařízení

25. května 2018 vstupuje v platnost "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (angl. General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). Tato zcela revoluční novinka v legislativě Evropské unie a dále Islandu, Lichtenštejnska a Norska začne platit ve všech členských zemích EU bez povinnosti vytvářet svoji vlastní národní legislativu. GDPR má za úkol na co nejvyšší možné úrovni zvýšit a především chránit osobní údaje a data občanů EU a ve výsledku zajistit jejich osobní údaje a data před neoprávněným zacházením.

Máme co nabídnout

Na základě Vašeho přihlášení se ke schválenému Kodexu chování (dle článku 40 GDPR), který vydávají profesní sdružení nebo jiné subjekty zastupující různé kategorie správců nebo zpracovatelů, které schvaluje Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete Vy, jako správci, nebo zpracovatelé osobních údajů, splnit základní povinnosti spojené s ochranou osobních údajů. My Vám nabízíme další kroky spojené s monitorováním Vašeho závazku při přihlášení ke specifickému Kodexu chování.

Základní pojmy GDPR

V našem slovníku se můžete seznámit se základními pojmy a definicemi, tak jak jsou popsány v GDPR. Pokud nebudeme hovořit stejným jazykem, nikdy si nebudeme moci porozumět.

Monitorování Kodexů chování

Monitorování Kodexů chování

V souladu s Článkem 41 GDPR nabízíme subjektům, které se přihlásily k vydaným Kodexům chování monitorování souladu s vydaným Kodexem chování. V současné době připravujeme dokumentaci k žádosti o vydání akreditace monitorování Kodexů chování ÚOOÚ.

Zcela unikátní systém

V rámci monitorování nabízíme zcela unikátní systém monitorování Kodexů chování. Jedná se o dva prvky:

  • Monitorování E-BASIC© GDPR je námi vytvořený a zcela unikátní licencovaný systém pro monitorování souladu s vydaným Kodexem chování. Tento typ monitorování je vhodný pro subjekty, které chtějí mít jistotu, že jejich zavedený systém je plně v souladu s vydaným Kodexem chování, případně, pokud některé prvky subjekt nesplňuje, je na něj upozorněn a může tak systém doplnit o chybějící požadavky.
  • Monitorování E-ATEST© GDPR je námi vytvořený a zcela unikátní licencovaný systém pro monitorování souladu s vydaným Kodexem chování. Využitím tohoto systému monitorování získáte informace o plnění daného Kodexu chování. Rytmus monitorování je do jednoho roku po přistoupení k danému Kodexu chování a následně vždy ve dvou letých cyklech. Jedná se o podobný princip, jako hodnocení formou auditu u systémů managementu. V případě, že má Vaše organizace do xxx pracovníků, je toto monitorování realizováno formou dotazníku a zaslaných podkladů. V případě, že je Vaše organizace větší, je sjednán indfviduální plán monitorování přímo u Vás v organizaci.

Vyhovuje požadavkům GDPR

Cílem Monitorování E-ATEST© GDPR je formou monitorování zavedeného systému subjektu – správce údajů prověřit a zhodnotit, zda Vámi vytvořený systém ochrany osobních údajů a dat odpovídá požadavkům stanoveným v příslušném Kodexu chování. Na základě zpracovaného dotazníku Vám naši specialisté vyhodnotí výstupy Vámi zpracovaného Monitorování E-ATEST© GDPR . Výstupem je zpráva, která potvrzuje soulad, nebo nesoulad Vašeho vybudovaného systému ochrany osobních údajů s daným Kodexem chování.

Rychlý s nízkými náklady

Ve spolupráci s námi to zvládnete sami, s nízkými náklady a rychle. Pouze naše společnost Vám nabídne tento moderní produkt. V případě, že Vám Monitorování E-BASIC© GDPR nebo Monitorování E-ATEST© GDPR bude nabízet kdokoli jiný, jedná se o padělek, za který neneseme odpovědnost. Prosím informujte nás o tom. Děkujeme.

Legislativa

Ochrana osobních údajů není jen GDPR, ale spousty nejen národních předpisů, ale také předpisů EU.

Zde máte jejich částečný výčet a odkazy, kde se s nimi můžete sami seznámit.

Další služby

Nabízíme řešení pro každou společnost

KODEX CHOVÁNÍ

IDENTIFIKACE POŽADAVKŮ ORGANIZACE

ANALÝZA STRUKTURY ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT A JEJICH OCHRANY

NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

ZAVEDENÍ POSTUPŮ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

PROVĚŘENÍ A TRVALÝ MONITORING

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Partnerské organizace

Naši parteři

Aliance Dentálních korporací

www.adk.dental

Lucký vrch (ubytování a pobyty)

www.lucky-vrch.cz

Sartalex, spol. s r. o. (vážní a filtrační systémy)

www.sartalex.cz

Hotel Orion Liberec (ubytování a pobyty)

www.hotelorioncz.com

Náš tým

Na nás se můžete spolehnout.

Ing. Ludvík Filip

Jednatel
Vedoucí monitorování
Kodexů chování
Kontakt: info@medpro.cz

Ing. Jiří Šebestík

Zástupce vedoucího
monitorování
Kodexů chování
Kontakt: info@medpro.cz

Zdenka Vejvodová

Účetní a daně
 
 
Kontakt: zdenkavejvodova@seznam.cz

Mgr. Lenka Piknová

právní poradce Morava

Mgr. Michal Stach

právní poradce Čechy

Jindřich Placer

konzultant IT a ochrana dat

Kontakty

Na nás se můžete spolehnout.

Název:

Medical Data Protection s.r.o.

Adresa:

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2

IČ:

06666167

DIČ:

CZ06666167 (neplátce DPH)

Telefon:

+420 737 621 725

účet:

2001347267/2010
FIO banka

schránka:

rnuwjdr
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.